messager
 
เทศบาลตำบลศรีธาตุ contact_phone ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
การประเมินความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 45
การประเมินความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 46
การบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 128
การประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 131
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 249
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค.๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
เรื่อง ขอส่งแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลศรีธาต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 337
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 360
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
เรื่อง ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลศรีธาตุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1