เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
insert_drive_file การประเมินความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file การประเมินความเสียงการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file การบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค.๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file เรื่อง ขอส่งแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลศรีธาต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 311
insert_drive_file รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342
insert_drive_file รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file เรื่อง ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลศรีธาตุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1