เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
play_arrow การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
insert_drive_file การบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานของรัฐ (แบบ ปค.๑) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file เรื่อง ขอส่งแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลศรีธาต poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
insert_drive_file รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
insert_drive_file เรื่อง ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลศรีธาตุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1