เทศบาลตำบลศรีธาตุ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
image ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)
เชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)
นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
 
image กิจกรรมของเทศบาล
การประเมินเพื่อรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้อวงถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [18 พฤษภาคม 2565]
การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีธาตุ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [18 พฤษภาคม 2565]
ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนของเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน [12 พฤษภาคม 2565]
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [12 พฤษภาคม 2565]
 
volume_down ประชาสัมพันธ์
สาร วันเทศบาล ประจำปี 2565 วันที่ 24 เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศเทศบาลตำบลศรีธาตุ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview58

play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง

cast ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview11
thumb_up Facebook
Facebook เทศบาลตำบลศรีธาตุ
Facebook
Facebook เทศบาลตำบลศรีธาตุ